Projectontwikkeling en Projectmanagement

Wanneer u tegen de grenzen van uw huidige vastgoed aanloopt, brengen wij voor u de oplossingen in kaart. Verbouwen, renovatie of nieuwbouw? We begrijpen uw huisvestingswensen en weten waaraan een toekomstbestendig gebouw voor zorg, onderwijs, wonen of ondernemen moet voldoen. Van initiatief, locatiestudie, stichtingskosten, vergunningstrajecten t/m oplevering kunt u op ons bouwen. U bepaald zelf of u dit volledig uit handen wilt geven doormiddel van Turn-Key en/of risicodragend projectontwikkeling of -management, of dat u enkel het project uitbesteed.

Naast ons All-In pakket kunt ook gebruik maken van Projectondersteuning
U heeft een vastgoedproject, maar onvoldoende capaciteit of expertise in eigen huis? Byld ondersteunt u in elke fase van uw project, zowel extern als intern bij u op locatie. Desgewenst nemen we het volledige projectmanagement of de directievoering van u over, maar we kunnen ook een deeltraject verzorgen. Projectvoorbereiding, bouwmanagement, directievoering of toezichthouden… Byld creëert een thuis is vastgoed.

Bouwrealisatie

Stelt u zich eens voor: een aannemer met de communicatieve vaardigheden van een vastgoedadviseur. Dat is precies wat we u bieden wanneer we de bouwrealisatie op ons nemen. We zorgen dat uw gebouw gemaakt wordt tegen dezelfde condities als een traditionele aannemer. Alleen stellen wij een bouwteam samen uit een select aantal vaste uitvoerende specialisten en blijven we uw aanspreekpunt gedurende de hele bouw of verbouwing. We maken uw gebouw precies zoals we dat zelf mede hebben bedacht; daardoor is er minder overdracht en gaat er geen kennis verloren. Het resultaat: kostenbesparing (zowel intern als extern), heldere informatievoorziening, duidelijke afspraken en minimale overlast voor eventuele gebruikers en bewoners.

Exploitatiemanagement

We houden al in de voorbereiding van nieuwbouw of verbouwing rekening met de gehele levenscyclus (Total Cost of Ownership) en kijken dus zowel naar de investeringen als de exploitatielasten. Na de realisatie helpen we u vervolgens graag om grip te houden op het beheer. Zowel in de procesmatige inrichting alsmede het opstellen van meerjaren onderhoudsplanen brengen we bouwtechnische, installatietechnische en duurzaamheidsaspecten samen.

Innovatie

Het containerbegrip Innovatie; Dit wordt net als “zorg” en “ontzorgen” overal en veelvuldig te pas en te onpas gebruikt. Vaak blijkt na enig dieper onderzoek dat er maar heel weinig echt vernieuwends is in de bouw. Vaak is het een afgeleide van of een door derden “kant en klaar” ontwikkeld product. Wij durven te stellen dat niet alleen onze aanpak vernieuwend en verfrissend is, maar dat wij ook zeker innovatieve producten te beiden hebben.

Flexibel modulair bouwsyteem

Zo hebben wij samen met een opdrachtgever een nieuw bouwsysteem ontwikkeld. Door kennis van drie werelden; zorg, wonen en vastgoed te combineren, hebben wij een volledig nieuw flexibel bouwsysteem ontwikkeld dat voldoet aan alle wensen van de gebruiker en vastgoedeigenaar, voor nu en in de toekomst!

In Q1 van 2021 zullen wij namens deze opdrachtgever 2 pilotwoningen realiseren. Deze zullen dan gedurende een bepaalde periode op meer dan 100 criteria worden getest en getoetst. Na toetsing en mogelijke aanpassingen en verbeterpunten, zullen wij medio 2021 zullen gaan starten met de verdere productie van dit “proven concept”.

Graag informeren wij u hier verder over.

#flexibel #modulair #duurzaam #TGKIO #TCO #maatwerk #innovatie #zorg #vrijheidvanwonen

Woon-zorg initiatieven en participaties

Naast het traditionele kader, krijgen wij steeds vaker de vraag om mensen te helpen om hun mooie woon-zorginitiatieven te verwezenlijken.
Vaak gedreven door idealisme en persoonlijk belang vinden ze de weg niet tussen het verlenen van pure zorg en de daarbij horende stappen zoals wet- en regelgeving, vastgoedontwikkeling, en zorgexploitatie.
Gezien onze kennis in al deze disciplines helpen wij u hiermee graag verder op weg. Ook zo creëren wij een thuis in vastgoed!